Site logo

Veldgewas

Veldgewas is een werkgroep voor (bevordering van) poëzie in het Limburgs.

Veldgewas G296

Veldgewas
 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
In het nieuwe nummer van Onze Taal wordt weer wat geknoterd over het zo vage
woord ‘maken’ – nu vooral omdat het vertaald (?) zou worden uit het Engels, zoals:
een beslissing maken. De verzuchting luidt dan: “Gaan we straks alles maar maken?  
Jammer van onze mooie Nederlandse uitdrukkingen – een verarming van onze taal.”
 
Wat is hier als verarming bedoeld, maar laat ik daar geen heisa over maken – of wat
moet hier ‘maken’ vervangen? Maken lijkt me geen verarming, behalve als je zo
duidelijk mogelijk wilt zijn, en dat willen we in Nederland. Duidelijk en zakelijk,
totdat Rutte bekent geen toverstaf te hebben.
 
In mijn klanksonnet over Neel (mijn geboorteplaats) staat:
 
(...) de sjötterie maak kiendjes in ’t kaore.
Borkdoezig kaerbuif: dao bön ich gebaore.  
Moet ik hier een ander woord gebruiken? Het is toch duidelijk genoeg? En zie eens de
eerste regel van het gedicht van vandaag, van Yuri Michielsen. Twee maal dat
vermaledijde maken. Ik heb die regel meer dan tien maal gelezen, en ik vind hem
steeds mooier, geheimzinniger. Dat licht: waar komt dat vandaan? Het lijkt me geen
licht dat de moderne verlichten terugkaatsen.
Nee: het heeft de vaagheid (noem het schoonheid) van goede poëzie.
En dan dat oongemaak bèd – wie ziet daar ongemak in? De Hollandse werkster?    
 
 
            +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Dit oongemaak bèd Mörgeleech maak tot dit oongemaak bèd mèt de wermde vaan eus lieve in ’t fris vaan de mörge zjus nog get langer in mie gedach maag blieve. Laot dees lakes opegesjlage, dees kösses beröls door eus köp in de zon vaan d‘n aongebroken daag de glood vaan eus nach nog eve wèlle drage. Tot gein deke deit bedèkke en iech vashaw in mie zelemint ie ‘t leve miech geit wèkke en versjteurt de vrei vaan genote leefde en dit momint. Yuri Michielsen

© 2013 Veldgews Contact Me